Tiếp sau việc miễn phí hàng loạt ứng dụng như trò chơi nổi tiếng Angry Birds Rio, mới đây kho ứng dụng AppStore của Amazon đã bắt đầu miễn phí thêm trò chơi chém trái cây vui nhộm Fruit Ninja. Đây cũng là 1 trò chơi khá nổi tiếp trên Iphone và mới xuất hiện trên hệ điều hành Android trong thời gian gần đây.

Để tải ứng dụng thì người dùng cần phải cài đặt kho ứng dụng Amazon AppStore vào chiếc điện thoại của mình. Download Fruit Ninja Free


Chủ đề tương tự: