Xin giới thiệu với các bạn game vừa học vừa chơi rất đơn giản.
Game dựa vào cách chơi như Line 98, bạn phản tìm cách ghép các thẻ bài thành 1 đường (Line) ghép thành một từ tiếng Anh (có độ dài từ 3 ký tự trở lên) trong Word mode hoặc ghép các thẻ bài thành một phép toán +, -, *, / trong Math mode.
Trong game có các item hổ trợ cho quá trình chơi của bạn như: bomb dùng dể cho nổ các thẻ bài, hay Time Dilation để ngưng không cho thẻ bài sinh ra trong vòng 5 bước và Swap là item hoán đổi ngẫu nhiên giá trị các thẻ bài khi bạn đã pó tay trong việc tìm ra đường.
Điểm cao nhất sẽ giúp bạn nằm trong bảng vàng danh giá.

Chơi ngay game để có những giây phút thư giãn cũng như hổ trợ giúp mình nhé.
Cảm ơn.
Link Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/d...an.LineofStudy

Một vài hình ảnh trong game:


Chủ đề tương tự: