Dễ chơi! Tập trung vào Tăng cấp và Chiến lược!Giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại quân đội ác! Cứu vương quốc!

Nhân vật và giai đoạn khác nhau!

Đặc tính:

Hơn 400 giai đoạn khác nhau
Hơn 200 đồng minh và đơn vị quân địch
Hơn 100 đơn vị đồng minh có ngoại hình phá vỡ giới hạn độc đáo của họ
Thu thập kho báu trong từng giai đoạn và kích hoạt các hiệu ứng tùy chọn khác nhau
Chơi khác biệt và chiến lược với 6 loại Vật phẩm tăng cường

Chủ đề tương tự: