Chơi bài, xây dựng bộ bài của bạn để có được những combo tốt nhất!

Trong Pirates Outlaws chọn một nhân vật với bộ bài được tạo sẵn.
Khám phá và quản lý cuộc thám hiểm của bạn để có thêm vàng và danh tiếng.
Quản lý bộ bài và đạn của bạn để đánh bại kẻ thù chiến lược, trong một hệ thống chiến đấu theo lượt.


Con đường trở thành một Cướp biển giàu có và được kính trọng sẽ không dễ dàng!


Một biển mới để khám phá và hoàn thiện
Giới thiệu loại kẻ thù mới - Quái vật
Chứa 9 con trùm khổng lồ độc nhất để đánh bại
56 Thẻ và 15 di tích để thu thập
Khám phá thêm về mất đảo qua Sự kiện mới
9 giao diện mới để mở khóa
Thành tích và thách thức thêm

Chủ đề tương tự: