Snow Drift là một trò chơi tuyệt vời, trong đó bạn phải cố gắng dọn sạch tuyết! Bạn có nhiều mẫu xe khác nhau để lựa chọn và nhiều cấp độ thú vị để thử sức mình.
Trong mỗi cấp độ, bạn phải trôi dạt với chiếc xe của mình để hoàn thành khóa học và xúc tuyết. Vật lý và lái xe là thực tế, và tuyết cung cấp cho bạn một thách thức.

Chủ đề tương tự: