Trò chơi Reviw game bắn súng FRAG Pro


Pha trộn các yếu tố game bắn súng anh hùng của Overwatch với vòng lặp cốt lõi của trò chơi tấn công tháp Clash Royale (Miễn phí), Oh BiBi tựa FRAG Pro Shooter đặt nền tảng cho một game bắn súng cạnh tranh / MOBA lai 1v1 - nhưng nó có dấu hiệu thành công không?
Mục tiêu của FRAG là di chuyển qua chiến trường hai làn và loại bỏ căn cứ đối thủ của bạn. Làm hỏng cơ sở sẽ loại bỏ vé (được điều chỉnh thành số cao hơn trên mỗi cấp tài khoản). Nếu phe đối lập không còn vé, chiến thắng là của bạn. Mỗi lần tiêu diệt tại hiện trường cũng góp phần làm mất vé - và trong nhiều trường hợp, bạn sẽ tìm thấy chiến thắng phụ thuộc vào việc mất hai căn cứ của kẻ thù cùng với việc giết người chơi. Nó cũng rất quan trọng để lưu ý rằng bạn sẽ luôn biết anh hùng nào mà đối thủ của bạn đang điều khiển bằng tên màn hình của họ được tô sáng phía trên nhà vô địch.

Chủ đề tương tự: