Giới thiệu cho các bác game e mới up Catch ball 2

Cách chơi đơn giản :
- Di chuyển cây gậy để gạt đi các trái bóng k rơi vào trong cốc,hướng đi của bóng là bất định nên k thể đoán trước dc,tăng độ khó cho game

https://youtu.be/BIDyXoO_2VY

==> Link googplay : https://play.google.com/store/apps/d...9x.catchballzz
Chủ đề tương tự: