Xin chào mọi người!
Mình vừa đọc được vài thông tin liên quan đến game và ứng dụng trả phí đang free trên Google Play.
Và mình muốn chia sẻ điều này với các bạn.

*ỨNG DỤNG

 1. Currency Converter Easily+ $0.99 -> Free; 1 day left
 2. Astrolabe 3D App Launcher $5.49 -> Free; 2 days left
 3. Bubble Level PRO $2.99 -> Free; 2 days left
 4. AppToCar/PRO (Check Engine) $0.99 -> Free; 3 days left
 5. English Word Formation $0.99 -> Free; 3 days left
 6. ActiMap - Outdoor maps & GPS $0.99 -> Free; 4 days left
 7. Calc Fast $0.99 -> Free; 4 days left
 8. Cyqle $0.99 -> Free; 4 days left
 9. Digital Dashboard GPS Pro $0.99 -> Free; 6 days left
 10. Password Saver $0.99 -> Free; 6 days left
 11. NesBoy! Pro - Emulator for NES $1.99 -> Free; 7 days left
 12. Thai Talk Phrasebook Pro $0.99 -> Free; 7 days left

*GAMES

 1. Help Me Jack: Save the Dogs $1.99 -> Free; 1 day left
 2. Survival Online GO $5.99 -> Free; 1 day left
 3. Clown Land Adventure Full $0.99 -> Free; 2 days left
 4. Deep Space VR $0.99 -> Free; 2 days left
 5. Reed $0.99 -> Free; 2 days left
 6. AceSpeeder3 $0.99 -> Free; 3 days left
 7. BabyMagica $1.49 -> Free; 3 days left
 8. iHorse GO offline Horse Racing $0.99 -> Free; 3 days left
 9. Mystic MAZE - A 3D Adventure $1.49 -> Free; 3 days left
 10. Trichroma $1.49 -> Free; 3 days left
 11. Fortress: Destroyer $0.99 -> Free; 6 days left

Icon packs & customization

 1. Real Space 3D Pro lwp $0.99 -> Free; 1 day left
 2. S9 Icons Pack - Icon Pack Pro - S9 Wallpapers $0.99 -> Free; 1 day left
 3. Boldly Go for KWGT $0.99 -> Free; 2 days left
 4. Christmas 3D Live Wallpaper $0.99 -> Free; 2 days left
 5. Colored Rain for KWGT $0.99 -> Free; 2 days left
 6. Crimson and Carbon KWGT PRO $0.99 -> Free; 2 days left
 7. Minimus for KWGT Pro $1.49 -> Free; 2 days left
 8. Neo Gold Icon Pack $1.99 -> Free; 2 days left
 9. NOU - Icon Pack $1.49 -> Free; 2 days left
 10. Stile for Zooper $0.99 -> Free; 2 days left

Cảm ơn mọi người

Chủ đề tương tự: