Mới lướt được chia sẻ cho a e nào quan tâm nhé, nhất là các bác đang chơi game xem qua tý =))
https://www.slideshare.net/DatTien13/vietnam-mobile-game-market-report-2016?qid=b4e61397-00df-4ba2-b290-01a15094f2e3&v=&b=&from_search=1

Chủ đề tương tự: