Arrow Line

Link tải game.

Cách chơi cực kỳ đơn giản.


Bắt đầu, bạn sẽ thấy những Ô và Mũi Tên cần đi theo hướng.


Bạn có thể vẽ bất kỳ sao cho đi qua tất cả các ô & trùng hướng với Mũi tên. Những ô không trùng hướng sẽ hiển thị màu đỏ.

Khi bạn đi qua tất cả các ô & trùng với hướng của Mũi tên, hoàn thành level.


ĐƠN GIẢN PHẢI KHÔNG?

Hơn nữa, có nhiều màu sắc đề không nhàm chán.
Rất rất nhiều level sẽ được cập nhật liên tục.

Hãy tải về và chơi nhé.

Chủ đề tương tự: