10/10 Fruits Puzzle là chò trơi đơn giản nhưng không thiếu phần "trí tuệ".

Cách chơi rất đơn giản: kéo và thả những khối trái cây vào lưới 10x10, khi mỗi dòng hay cột được lấy đầy bởi trái cây thì sẽ tự động reset và thưởng điểm,
game kết thúc khi không còn chổ trống để kéo thả. (Video hướng dẫn đính kèm bên dưới).

Link tải game: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snaking.games.puz1010fruit

Video hướng dẫn chơi game:Chủ đề tương tự: