Ch Play là sự bổ sung hoàn hảo cho nổi bật, cho phép chúng tôi để khóa tập tin và do đó quản lý chúng hiệu quả hơn. Tải về Ch Play bây giờ máy tính của bạn.


Ch Play là một tiện ích cho các tập tin từ khóa hoạt động hoàn hảo kết hợp với hệ thống máy tính để bàn tìm được thực hiện bởi Mac OS X, được gọi là Spotlight. Vì vậy, tai ch play android có thể tổ chức một cách chính xác tất cả các tập tin của bạn và làm cho Ch Play dễ dàng hơn để tìm kiếm cho họ vào một ngày sau đó.


Khóa tập tin của máy Mac của bạn
Mục tiêu chính của ứng dụng này là để tối ưu hóa các tổ chức của các tập tin mà bạn lưu trữ trên máy tính của bạn, tiết kiệm thời gian khi Ch Playi đến việc tìm kiếm và truy cập vào chúng, làm cho Ch Play một công cụ cần thiết cho công việc hàng ngày của bạn.


Cách hoạt động của Ch Play
Cách hoạt động của Ch Play dựa trên việc gán từ khóa hoặc thẻ cho mỗi tập tin hoặc nhóm các tập tin mà đáp ứng một tiêu chí nhất định. Để làm như vậy, tất cả bạn phải làm là kéo và thả tập tin vào các thẻ tương ứng. Bất cứ khi nào bạn muốn, bạn có thể xem các đám mây từ khóa được tạo ra bằng cách kích hoạt các ứng dụng, sẽ xuất hiện như là một bên.


Nhờ Ch Play có thể tối ưu hóa tìm kiếm của bất kỳ tập tin bằng các phương tiện nổi bật trên máy Mac của bạn, cho dù một hình ảnh, âm nhạc, tài liệu hoặc một chương trình. Vì vậy, tải Ch Play ngay bây giờ và kiểm tra hiệu quả như thế nào Ch Play là.

Chủ đề tương tự: