Bạn đang suy nghĩ cách làm sao cho nhiều người biết đến game mình nhiều hơn, làm sao có nhiều người chơi game của mình hơn thì cách tốt nhất là quảng bá. Nhưng quảng bá như thế nào ra làm sao để không tốn nhiều chi phí, ngon bổ rẻ thì không phải ai cũng làm được. Với tình hình hiện tại việc quảng bá lên mạng bị FB và GG siết chặt thì việc quảng bá càng khó khăn hơn
Điều bạn cần đang ở đây, hãy liên lạc với tôi:
MAIL : anhvu2565@gmail.com
PHONE: 0166 381 1294

Chủ đề tương tự: