Chào cả nhà,

Mình mới publish game puzzle, cải tiến từ game 15 puzzle kinh điển, hi vọng mọi người có thời gian xem qua và góp ý cho mình. Mình xin cảm ơn.

Game lấy ý tưởng từ cách di chuyển các con số trong game 15 puzzle kinh điển, nhưng thay vì sắp xếp 15 số theo 1 thứ tự nhất định, người dùng sẽ cố gắng sắp xếp được 1 hàng (ngang, dọc, chéo) trong thời gian nhanh nhất để ăn điểm, càng xếp được nhiều hàng sẽ càng được nhiều điểm. Thời gian giới hạn là 180 giây.

Có 3 level:
- Level 1: ma trận 4x4, ăn mỗi hàng ngang/dọc sẽ được 1 điểm, 1 hàng chéo được 2 điểm.
- Level 2: ma trận 4x4, ăn mỗi hàng ngang/dọc sẽ được 2 điểm, 1 hàng chéo được 4 điểm.
- Level 3: ma trận 4x4, ăn mỗi hàng ngang/dọc sẽ được 3 điểm, 1 hàng chéo được 6 điểm.

Enjoy!

Link to google play:

https://play.google.com/store/apps/d...v.fast15puzzle

And a video:

https://www.youtube.com/watch?v=mqEm4yW1yZM

Cảm ơn mọi người

Pulsar


Chủ đề tương tự: