Hãytham gia cuộc kiếm tìm khỉ ăn chuối:Tròchơi Monkey King Banana!
Có một vuakhỉ ở mỗi bên của màn hình và máy xoay đưachuối ở giữa. Công việc của bạn là ở đảochuối này, trò chơi con khỉ là làm cho những chúkhỉ trở nên vui vẻ – tập trung để ném chuối vềphía vua khỉ. Nếu bạn bắn lệch hướng các quảchuối, chúng sẽ trở nên giận dữ và rời khỏitrò chơi, vì vậy bạn cần chuẩn bị về mặt tinhthần.

Tải ngay: Tròchơi Monkey King Banana

Chủ đề tương tự: