"Count It Up! NEW" Thật đơn giản, dễ chơi, dễ ghiền
Bạn chỉ đơn giản quẹt (swipe) hoặc mổ (tap) 1-2-3-4-...


Goolge store : https://play.google.com/store/apps/d...longo.count_it


Video :
1 Vài hình ảnh:

Chủ đề tương tự: