Ball Balance
người chơi sẽ phải chạm và giữ vào màn hình để sinh bóng và tăng khối lượng nhằm làm cho cân thăng bằng.

Có tất cả 12 level game với độ khó tăng dần, mỗi Level có 5 SubLevel, phải hoàn thành tất cả SubLevel cùng lúc thì mới qua được bài.


Các bạn sẽ thấy những level đầu rất dễ nhưng độ khó tăng rất nhanh ở các Level sau.


Cùng chơi thử game này nhéChủ đề tương tự: