Cài file setup theo phiên bản hỗ trợ các dòng máy rồi tải data thông qua Wifi (khoảng 275Mb )

v3.0.8:
- Samsung Galaxy S Showcase
- Samsung GT-i9000 Galaxy S
- Samsung GT-i9000B Galaxy
- Samsung GT-i9000T
- Samsung SCH-i400 Atlas
- Samsung SPH-D700 Epic 4G
- Samsung SGH-T959 Vibrant
- Motorola A955 Droid 2
- Motorola Droid X
- Motorola Milestone

v3.1.6:
- HTC Desire HD
- HTC Desire Z
- HTC My Touch 4G
- HTC Scorpion
Brothers In Arms® 2: Global Front HDv3.0.8

Brothers In Arms® 2: Global Front HDv3.1.6

Chủ đề tương tự: