Khám phá môn Golf thú vị hấp dẫn với 64 lỗ tại 4 địa điểm: Fiji Beach, các dãy núi đẹp ở Mỹ, nước Anh, Scotland với môi trường 3D và 4 nhân vật để tùy chỉnh. Hỗ trợ chơi từ Android 2.1 trở lên nhé.

Link: as mpala trtr5.mp3


Chủ đề tương tự: