Mình vừa hoàn thành app học tiếng Anh cho trẻ em dưới dạng game với hình ảnh minh họa và phát âm, có thể dùng cho trẻ tự học tiếng Anh, nhận biết các đồ vật hoặc bố mẹ chơi cùng con.

Vì chỉ có điều kiện test trên table LG 7 inch nên pro nào dùng thử trên các size màn hình khác góp ý giúp nếu thấy bố trí không hợp lý (xin cho hình chụp nếu có thể), hoặc góp ý về nội dung tiếng Anh.

Thanks!

Link GOOGLE PLAY
Chủ đề tương tự: