Tôi muốn giới thiệu với quí vị một trò chơi mới được thực hiện bởi Wizards Time LLC. Chúng tôi vừa mới bắt đầu tạo ra trò chơi mặc trang phục, và chúng tôi dồn rất nhiều tâm huyết vào nó. Tôi thực sự đánh giá cao các thông tin phản hồi tích cực hay tiêu cực từ quí vị, vì nó sẽ giúp nâng cao chất lượng cho các dự án khác của chúng tôi - một số trò chơi mới.
Trò chơi đầu tiên trong hàng là một trò chơi theo chủ đề Halloween dựa trên thực tế rằng lễ hội này đang đến gần. Khi tất cả mọi người trên thế giới đều bị mê hoặc bởi Halloween, đó cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo cho chúng tôi.
Tên của trò chơi này là trò chơi mặc trang phục Halloween. Nó đã có mặt tại Google Play:

https://play.google.com/store/apps/d...supgames&hl=viChủ đề tương tự: