1 game vui free, thử thách khả năng nhanh tay nhanh mắt của các bạn
Chọn tên màu cho đúng với màu chữ, đơn giản nhưng cẩn thận loạn mắt nhé
Có thể share kết quả lên facebook để khỏe khả năng của bạn
https://play.google.com/store/apps/d...colorz.android

Chủ đề tương tự: