Giống như tất cả các trò chơi cookie clicker, trò chơi clickers này là một trò chơi cho trẻ em gái và trẻ em trai!

Gameplay của trò chơi clickers này khá đơn giản, giống như trong tất cả các trò chơi cookie clicker đó cũng là trò chơi gây nghiện. Tất cả bạn phải làm là bắt đầu cách nhấp vào dấu chấm lớn để tạo ra nhiều dấu chấm cùng màu. Mục tiêu của bạn trong các trò chơi clicker là thay đổi màu sắc của nền hoàn toàn.


Google Play link: https://play.google.com/store/apps/d...sclicker&hl=vi
Chủ đề tương tự: