Jewel Saga


Nhóm mình vừa làm xong một gàm kim cương trên android, mong mọi người ủng hộ


Link: https://play.google.com/store/apps/d...iragame.jewels


Screenshot:
Chủ đề tương tự: