Link tải:
Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=nsh.cl.nd.khtn.taptap
Amazon: http://amazon.com/gp/product/B00KH1R294
1mobile: http://1mobile.com/taptap-2018680.html

Cách chơi:
Mỗi màn có 5 số 0 hoặc 1 ngẫu nhiên (ví dụ: 0 1 1 1 0) . Nhiệm vụ là nhấn theo thứ tự từ trái qua phải trong vòng 1.5s 5 cái số đó.
Nhấn bên trái (nửa bên trái màn hình) là 0, bên phải (nửa bên phải màn hình) là 1.
Với cái ví dụ trên thì mình nhấn trái-phải-phải-phải-trái sẽ hoàn thành được round đó.
Với mode Hard thì thay vì phải nhấn theo thứ tự từ trái qua phải, thứ tự đó sẽ được random.

Các bạn dành chút thời gian chơi thử và cho mình ý kiến nhé!

Chủ đề tương tự: