mời các bạn xem qua clip sẽ cảm nhận rõ hơn, chất lượng clip hơi kém do dùng điện thoại quay lại


link google play: https://play.google.com/store/apps/d...m.ninja.stupid

link QR code
Chú ý là nếu các bạn tìm tên game thì vui lòng thêm dấu "" vào để dễ tìm thấy, ví dụ: "ninja stupid"


Chủ đề tương tự: