Tình hình là ngồi buồn buồn tò mò HTML5 + Jquery Mobile... làm ra 1 cái game vô cùng đơn giản
Làm xong đưa cho bạn bè chơi, ai cũng thua luôn tù tì... chỉ có hiếm hoi vài người tìm ra cách thắng

Mình đã up lên google play
Game có tựa là pick last to lose
Cách chơi khá đơn giản, chắc nhiều người hồi nhỏ cũng đã chơi qua game này. (game bốc que diêm)

Có 15 hình chia làm 3 hàng theo số lượng 3, 5, 7 (hình trong mỗi hàng giống nhau)
Người chơi với máy hay chơi ở chế độ 2 người
Thay phiên nhau chọn hình theo điều kiện sau
- bạn muốn chọn bao nhiêu hình cũng được
- nhưng khi đã chọn hàng nào thì chỉ chọn hàng đó, bạn có thể đổi hàng khác khi tới lượt sau
- ai chọn hình cuối cùng thì thua
- bạn chọn xong thì bấm nút DONE để máy chọn (hay người chơi cùng bạn)Cách chơi khá đơn giản nhưng khó tìm ra cách thắng... nếu bạn đã tìm ra cách thắng thì bạn thành công... coi như là phá băng...

Link trên google play:
https://play.google.com/store/apps/d...PickLastToLose


Chủ đề tương tự: