Nhiều mức độ chơi khác nhau cùng với hình ảnh ngộ nghĩnh. Dùng để giết thời gian rất đỉnh :D

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/d...box.cakesearch

Chủ đề tương tự: