Download Game
Match Numbers Raindrops là một game thách thức các giải quyết vấn đề và tốc độ của bạn.Mục đích của game Numbers raindrops nhằm giúp bạn nhanh hơn và phán đoán chính xác hơn để có thể áp dụng vào cuộc sống.
Có những con số ngẫu nhiên xuất hiện trong những giọt mưa.Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn ra câu trả lời đúng trong nó và sau đó nhấn enter để phá vỡ giọt mưa trên màn hình và điểm số sẽ được cộng thêm 1
Game over khi có ba giọt nước trở lên thoát khỏi màn hình.
Sẽ có một quả bóng màu cam trong quá trình chơi để có phá vỡ tất cả những giọt nước trên màn hình nếu như bạn trả lời chính xác bài toán trong giọt nước đó.
Hãy cố gắng đạt được điểm cao nhất có thể!
Good Luck!
Download Game

Chủ đề tương tự: