mọi người chơi game này chua vậy? Minh đã chơi thử và bị ăn shit khá nhiều )))

link download cho bản android nhé

https://play.google.com/store/apps/d...?id=com.phuong

ho trợ tất cả phiên bản android từ 2.3 trở lên nhé

Chủ đề tương tự: