Game đấu trường 100 cho android FREE-NO SMS
Đấu trường 100 là một game mô phỏng Gameshow Đấu trường 100 do VTV3 thực hiện. Game được xây dựng theo phiên bản mới của đấu trường 100 trên truyền hình.
Người chơi khi tham gia sẽ được thử thách với những câu hỏi cực kỳ hấp dẫn của chương trình.
Người chơi sẽ phải loại bỏ 100 người cùng chơi để có được số tiền thưởng cao nhất của trò chơi.
Hình thức câu hỏi là trắc nghiệm với ba phương án trả lời A, B, C. Người chơi sẽ phải lựa chọn trả lời các câu hỏi để loại bỏ người cùng chơi và giành những phần thưởng của chương trình.
Khi chơi người chơi sẽ nhận được 3 sự trờ giúp:
Thăm dò: Phân vân với phương án A, NCC yêu cầu máy tính thống kê có bao nhiêu người cùng chơi đã cùng chọn A. Dựa vào số liệu thống kê này, NCC quyết định phương án trả lời của mình.
Hỏi dò: Máy tính chọn ngẫu nhiên 2 người cùng chơi (1 đúng, 1 sai). NCC/MC giao lưu nhanh với 2 người chơi này, hỏi phương án và lý do họ chọn. NCC quyết định lựa chọn phương án trả lời trong 2 phương án này.
Tin người cùng chơi: NCC yêu cầu máy tính thống kê có bao nhiêu người cùng chơi chọn A / B / C. NCC cân nhắc nên tin hay không tin vào tỷ lệ số đông.

Một số hình ảnh trong game
Link tải game: https://play.google.com/store/apps/d...g.dautruong100


Chủ đề tương tự: