Mô tả
- Game ai thông minh hơn học sinh lớp 5 mô phỏng game show ai thông minh hơn học sinh lớp 5 của đài truyền hình việt nam
- Khi tham gia chơi game, người chơi sẽ phải vượt qua 11 câu hỏi với các lĩnh vực từ lớp 1 đến lớp 5 để giành được số điểm cao nhất của trò chơi.
- Người chơi sẽ có 5 người bạn đồng hành, sau mỗi hai câu trả lời người chơi sẽ phải chọn lại bạn đồng hành cho mình
- Người chơi sẽ có 3 sự trợ giúp đó là: may mắn, sao chép, tham khảo. Trong đó: may mắn: nếu người chơi trả lời sai mà người cùng chơi của người chơi trả lời đúng thì người chơi sẽ được tiếp tục chơi; sao chép: người chơi sẽ sao chép câu trả lời của người đồng hành với mình; tham khao: người chơi sẽ tham khảo câu trả lời của người đồng hành với mình.
Một số hình ảnh trong game:Link tải game: https://play.google.com/store/apps/d...honhocsinhlop5


Chủ đề tương tự: