Đây là game đầu tay của mình. Game rất đơn giản, chạm vào con chuột để "đập" nó.
Có hai mode để chơi là chơi theo thời gian và chơi theo mạng. Bạn sẽ thua nếu như hết thời gian hoặc hết mạng.
Do trình độ còn non kém nên game còn nhiều khuyết điểm, mong mọi người bỏ qua ^^

Đây là link của mình:
https://play.google.com/store/apps/d...es.whackamouse

Hy vọng mọi người sẽ thích nó và cho mình xin ý kiển để game phát triển tốt hơn. Mình sẽ cố gắng hơn trong những lần update sau! Thanks all!

Chủ đề tương tự: