Xin Chào mọi người!
Mình xin giới thiệu game Đuổi hình bắt chữ do mình mới hoàn thành!
Game hoàn toàn MIỄN PHÍ! không gắn SMS, hoàn toàn sạch! hình ảnh trong game đa dang!
Luât chơi
Game gồm có 3 phần chơi:
1. Phần Ngẫu Hứng: có 9 miếng ghép và người chơi sẽ phải trả lời 9 miếng ghép để mở ra miếng ghép chính
2. Phần Đếm Ngược: Có 9 hình, các hình xuất hiện lần lượt, Người chơi sẽ trả lời từng hình và số điểm người chơi đạt được sẽ phụ thuộc vào thời gian trả lời nhanh hay chậm của người chơi
3. Phần siêu tốc: có 25 miếng ghép và một khoảng thời gian nhất định, người chơi sẽ trả lời sao cho mở được nhiều miếng ghép nhất trong thời gian đã cho, mỗi miếng ghép người chơi trả lời đúng sẽ dành được 1000 điểm, trả lời 5 miếng ghép liên tiếp trong một hàng hoặc 1 cột và đi qua điểm chính giữa người chơi sẽ dành được 10000 điểm và dành chiến thắng trong phần chơi
Một số hình ảnh của game

Link tải game: https://play.google.com/store/apps/details?id=phamvuong.duoihinhbatchu

Chủ đề tương tự: