Cuộn tròn đá của bạn xung quanh đối tượng, chuỗi combo và né tránh những con ếch trong một nỗ lực để đạt được điểm số cao nhất và đánh bại bạn bè của bạn! Chìm con vịt đồ chơi để kiếm tiền và mua nâng cấp.

Hình ảnh minh họa :


Download : 30Mb APK