Một tổ chức bí mật có tên C.H.A.O.S Tournament được thành lập bởi những kẻ độc tài từng bị lập đổ đang bành trướng thế lực.Chúng không chỉ muốn quyền lực mà còn muốn thống trị cả thế giới.

Game cho android: 2.3 và mới hơn
Thể loại : Máy bay
Dung lượng : 106,16 MB

Link tham khảo từ Google Play : Android market
LINK CHI TIẾT: DOWNLOAD


Chủ đề tương tự: