Sự tồn tại của Angry Birds đang bị đe dọa bởi những con lợn tham lam đã lấy trộm trứng của chúng. Hãy sử dụng khả năng độc đáo của mỗi con chim để phá hủy tuyến phòng thủ của kẻ thù. Angry Birds với lối chơi dựa trên vật lý, cạnh tranh dữ dội về số điểm và số lần chơi lại. Mỗi cấp độ đòi hỏi logic, kỹ năng và sức mạnh để giải quyết.

Hình ảnh minh họa :

Download : 48Mb APKChủ đề tương tự: