Một cuộc chiến tranh của 7 tỷ người để bảo vệ danh dự cho một đất nước. Tham gia cuộc chiến tranh thế giới. Nơi mọi người chiến đấu dưới ngọn cờ của lá cờ quốc gia của họ trong 7 ngày. Làm sạch trái đất đã bị ô nhiễm bởi virus hóa zombie và ngăn chặn các cuộc tấn công khác.
Ảnh giới thiệu game :
Video giới thiệu :
Xem chi tiết game : Zombie Master World War


Chủ đề tương tự: