tổng hợp gameloft cho Android phiên bản mới

Topic về gameloft cho Android thì có 1 bộ rất đầy đủ ở đây rồi, tuy nhiên đấy trong đó hầu hết là các game chưa đưa lên Play Store, chính vì thế mỗi dòng máy lại phải chọn 1 phiên bản khác nhau. Từ hồi Gameloft thay đổi chính sách, đưa game mới của mình lên Play Store, một phiên bản đã có thể chơi trên nhiều dòng máy khác nhau ! Và topic này sẽ tổng hợp các game mới của gameloft trên Play Store.

1. Asphalt 7: Heat


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

Code:https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftA7HM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!

2. Asphalt 6: Adrenaline


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store: https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftA6HP
Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!

3. BackStab


Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftSDHM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!4. Modern Combat 3: Fallen Nation


Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftM3HM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!
5. The Dark Knight Rises


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftKRHM
Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!6. The Amazing Spider-Man


Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftAMHM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!7. The Adventures of Tintin


Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:
https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftTTHM
Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!8. N.O.V.A. 3 - Near Orbit Vanguard Alliance


Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:
https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftN3HM


Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!

9. Dungeon Hunter 3


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftD3HM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!
10. Real Soccer 2012


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftS2HM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!
11. Where's Waldo Now?™


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftS2HM

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!12. Driver San Francisco


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftDRV5

Tải về:AdF.ly - shrink your URLs and get paid!
13. Cosmic Colony


Click để xem ảnh với kích cỡ gốc 705x344px.

Chi tiết và hình ảnh trên Play Store:

https://play.google.com/store/apps/d...ANMP.GloftSVHM

Tải về:
AdF.ly - shrink your URLs and get paid!CÒN UPDATE LIÊN TỤC CÁC BẠN NHÉ...............ĐỂ LẠI LỜI CẢM ƠN NẾU CÁC BẠN THÍCH NHÉ!


Chủ đề tương tự: