Với Demolition Master 3D, sau khi hoàn thành tất các nhiệm vụ chắc bạn sẽ được Bin Laden cấp chứng chỉ "chuyên gia chất nổ" và sẵn sàng nhận bạn vào làm việc . Hãy thử xem sao nào. Công việc của bạn là đặt boom và phá hủy mọi thứ mà game yêu cầu. Phá hủy chắc dễ thôi nhỉ ?

Link download full

Link market :
https://play.google.com/store/apps/d...a.dm3dandroid2


Chủ đề tương tự: