Phiên bản: 1.0.0
Mô tả
Wars Galactic sắt, 360 điểm của các trò chơi thiết kế, thông qua các vũ khí mạnh mẽ của quốc phòng, và đánh bại kẻ thù, vụ nổ rất lớn tác dụng làm cho bạn có kinh nghiệm thú vị.
Các nút điều khiển hướng trái, nút quyền kiểm soát chụp chỉ đạo, 30 cấp độ có thể thưởng thức.


Galactic Iron Wars v1.0.0
hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download về cho bạn


Chủ đề tương tự: