Phiên bản: 1.1
Mô tả
King Of The Hill là một trò chơi xuyên quốc gia, các trò chơi bạn muốn kiểm soát tốc độ động cơ, và cân bằng. Rugged núi chờ đợi của bạn là một thách thức khó khăn, hãy nhìn vào khả năng của bạn, bước nhảy vọt núi!
download
King Of The Hill v1.1
hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download về cho bạn