Phiên bản: 1.1
Mô tả
Guys Bad, tội phạm cướp tiền phạt liên quan đến trò chơi năng động. Trong trò chơi, bạn là một tên tội phạm muốn cướp ngân hàng, sòng bạc và thú vị khác nơi tiền nhiều, để tiêu diệt, an toàn thích hợp của họ có được kiến thức, và đối tác của bạn là giúp bạn nhận được tiền. Nhưng phải lưu ý, bên ngoài có thể có một số cuộc phục kích chờ đợi cho bạn gặp lại anh.
Nếu cảm thấy hồi hộp của rủi ro, và cho dù người đứng đầu của những tiếng súng nghe tiếng gầm thét, bắt đầu chuyến đi cướp của bạn!
trò chơi tính năng】
bốn cảnh các loại nhiệm vụ
, hoàn toàn mở mức độ
di chuyển xinxian trò chơi phức tạp download
Bad Guys v1.1.
hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download về cho bạn