1. Thầy một câu thần chú mới mạnh mẽ, Ball sét
2. Bảo vệ Pollanor trong 16 cấp độ mới
3. Thách thức những thành tích để mở khóaBumbledore V1.3.0

hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download về cho bạn
Bumbledore V1.3.0

1. Thầy một câu thần chú mới mạnh mẽ, Ball sét
2. Bảo vệ Pollanor trong 16 cấp độ mới
3. Thách thức những thành tích để mở khóaBumbledore V1.3.0

hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download về cho bạn

Chủ đề tương tự: