đánh người chạy từ sét của bạn, bạn có thể nhận được điểm thưởng bằng cách chính xác, và được nhanh chóng.
Bạn có thể làm tăng gấp đôi, gấp ba lần, đa, con quái vật-hits, và achivement Cow Thánh, làm cho và thêm nhiều điểm.
Là tài trợ chính xác bạn sét với bán kính lớn hơn, vì vậy bạn có thể bắn trúng mục tiêu nhiều hơn tại một thời điểm.
Nhưng hãy cẩn thận! Có một ký tự đặc biệt, những người chết sẽ phủ nhận điểm số của bạn đã đạt được trong đó hit thực tế.


[IMG]https://lh6.ggpht.com/mkX4nZKxRsONKtsaVal-nxI***TVXCvf3cFaxrMfpsir6sIywu7InKiKjOKIpWy0D9ui=h 230[/IMG]
[IMG]https://lh5.ggpht.com/A1BS3ms88A4J1ip9STNsoZFcoi3szXrmdVngTY4h5QT4mQ6S4i fJ1J***NuYSt1i80A=h230[/IMG]
Zeus - Lightning Shooter Pro apk

hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download về cho bạn

Chủ đề tương tự: