Fun, nhanh chóng, điên cuồng, nhảy dù sẽ giữ cho bạn quay trở lại với
sự sống còn của nhảy dù xuống cho bạn. Duck, né tránh và nhảy theo cách của bạn qua những con chim chết người, chiếc máy bay phản lực và trực thăng nguy hiểm tàn phá. Giữ nó lại với nhau bằng cách xé toạc chân tay khác nhảy dù và tiết kiệm cho mình từ vận tốc TERMINAL dù pinching.
nhảy dù là một niềm vui, nhanh chóng, điên cuồng, trò chơi hành động đó sẽ giữ cho bạn quay trở lại, và MORE!

nhảy dù HD APK
hướng dẫn download: Trong file vừa tải về có phần mềm skymonk . Xong rồi cài đặt skymonk phần mềm sẽ tự download nhảy dù HD APK về cho bạn

Chủ đề tương tự: