Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Trả thêm đũa Samsung yêu cầu tòa án Hà Lan cấm bán iPhone và iPad

Your Message

Droid Viet là diễn đàn về (viết chử thường)? Câu trả lời đúng là: android