Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Xuất hiện thêm chiếc điện thoại LG Optimus EX dành cho nhà mạng SK Telecom Hàn Quốc

Your Message

Droid Viet là diễn đàn về (viết chử thường)? Câu trả lời đúng là: android