Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Nhập danh bạ trên android

Your Message

Droid Viet là diễn đàn về (viết chử thường)? Câu trả lời đúng là: android