Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Lỗi điện thoại luôn báo không đủ dung lượng bộ nhớ ?

Your Message

Năm nay là năm bao nhiêu ? (Câu trả lời đúng là: 2014)